Ігор Мізрах: Про Київський літопис, як історичну пам’ятку.

Доброго ранку, шановні мої читачі, я дуже радий знову з Вами поговорити, про цікаву історичну пам’ятку а саме Київський літопис.

Київський літопис- пам’ятник історії і літератури Давньоруської держави, складова частина Іпатіївського списку. Є продовженням, уже відомої Вам «Повісті минулих літ», написаної Нестором, і попередницею Галицько-Волинського літописа, вона охоплює події 1118-1200 років.

Сам текст упорядкував близько 1200 року ігумен Видубицького монастиря в Києві під ім’ям Мойсей на основі літописних зведень, складених при княжих дворах в різних землях Русі, з певними скороченнями і вже доповненнями. Наявність різних авторів, а також їх неоднаковий рівень освіти і таланту відбилися на підході до викладу всіх подій, стилі написання, і оцінках фактів. Київський літопис, у загальному складається з погодових записів, в які були вплетені літописні розповіді, військові повісті про таких князів як: Ігор Олегович, Ігорь Святославович та ін.

У літописі також, є відомості про Новгород, Волзьку Болгарію, Німеччину, Чехію, Польщу, Угорщину.

Головною темою Київського літописа, є – Київ і Київська земля, боротьба за стольний град між Мономаховичами і Олеговичами, заклики до єднання Русі в боротьбі проти іноземних завойовників.

Також, в самому Київському літописі включені окремі літописні твори такі як: – повість про вбивство Андрія Боголюбського у 1174, повість про похід Ігоря Святославовича на половців 1185 рік, а також багато інших.
Київський літопис – твір практично суто світський, церковним питанням приділено дуже мало уваги. Написаний на мові, ближче до народної тогочасної, а також з деякими церконословянськими елементами, з використанням діалогів, прислів’їв, висловлювань історичних осіб. Має місце загальновживана і військова лексика. Описи окремих подій і характеристики осіб подаються досить мальовничо. Стиль викладу діловий, і урочистий.

Автор: Ігор Мізрах